Συμβουλευτική Καριέρας από την Μαρία Καλογερά


Η συμβουλευτική καριέρας (Career Coaching) από την Μαρία Καλογερά, είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, που προσφέρουμε για τον επαγγελματικό σου προσανατολισμό και το οποίο θα σε βοηθήσει να θέσεις στόχο για την καριέρα που επιδιώκεις, καθώς επίσης και να αναπτύξεις ένα σχέδιο για να τον πετύχεις. Η συμβουλευτική καριέρας συμβάλει στην καθοδήγησή σου, για ποιο επάγγελμα ή ποια καριέρα θέλεις να ακολουθήσεις μετά το πανεπιστήμιο, να επανεξετάσεις την μέχρι τώρα πορεία της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας, να μπορέσεις να διαχειρίζεσαι αποτελεσματικότερα τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζεις στην δουλειά σου ή ακόμα να πετύχεις την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής σου ζωής. Θα εργαστούμε μαζί, για να προσδιορίσουμε τους επαγγελματικούς σου στόχους και να υλοποιήσουμε ένα Ατομικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Individual Development Plan) ώστε να είσαι σίγουρος/η, ότι θα τους πετύχεις.

Τι είναι το Ατομικό Σχέδιο Ανάπτυξης; Ένα Ατομικό Σχέδιο Ανάπτυξης είναι ένα πλάνο που θα σε βοηθήσει να διακρίνεις και να αξιολογήσεις τις ικανότητές σου, τους τομείς που επιδέχονται βελτιώσεις ή περαιτέρω ανάπτυξη, ανάλογα με την καριέρα που έχεις επιλέξει. Θα σε βοηθήσει επίσης να καθορίσεις τους στόχους που θέλεις να πετύχεις μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επιβάλλεται να οριστούν σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι, σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου.

Σε αυτή τη κατεύθυνση, ενεργό ρόλο θα έχει η Μαρία Καλογερά, η οποία είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Συμβουλευτικής (Association for Coaching) και διαπιστευμένη σύμβουλος καριέρας, με επαγγελματική άδεια του προγράμματος CCS Career Coaching and Counseling Services. Η Μαρία, μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες σου στη διαχείρισης της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στην λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στην αναζήτηση εργασίας, ακόμη και παρέχοντας προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την απασχόληση (on-the-job coaching). Εάν είναι απαραίτητο, (δεδομένων πάντα των επαγγελματικών σου στόχων), μπορεί επίσης να σε βοηθήσει να υποβάλεις αίτηση για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές μέσω του προγράμματος αιτήσεων (Admissions Consulting).

Για να σε βοηθήσουμε περισσότερο στην επαγγελματική σου σταδιοδρομία και στις αποφάσεις που καλείσαι να λάβεις, δημιουργήσαμε ένα μοντέλο καριέρας με την ονομασία DREAM.