Έχουμε αναπτύξει μια ευέλικτη, σταδιακή και αποτελεσματική διαδικασία ώστε να σε βοηθήσουμε να γίνεις δεκτός στο διδακτορικό πρόγραμμα της επιλογής σου.

Πρώτα απ’ όλα, θα εργαστούμε μαζί για να προσδιορίσουμε ποιο πρόγραμμα και ποιο Πανεπιστήμιο γείναι κατάλληλο για σένα, με βάση το ακαδημαϊκό σου προφίλ, το πεδίο στο οποίο ενδιαφέρεσαι να κάνεις έρευνα, τις επαγγελματικές σου φιλοδοξίες και τους στόχους που έχεις θέσει. Στη συνέχεια, θα συνεργαστούμε ώστε υποβάλουμε την αίτησή σου, ώστε να είναι επιτυχής αφού με τις συμβουλές και την βοήθειά μας θα ξεχωρίζεις από τους άλλους υποψηφίους.

Θα εκθέσουμε μαζί μια ερευνητική πρόταση/δήλωση, όπου θα αναπτύξουμε τον σκοπό της έρευνας που επιδιώκεις να κάνεις, όπου θα αναδεικνύονται οι ακαδημαϊκές σου προοπτικές και οι δεξιότητες σου στην έρευνα.

Η διαδικασία που ακολουθούμε δίνεται βήμα προς βήμα πιο κάτω. Μην ξεχάσεις να δεις τι περιλαμβάνει κάθε ένα από τα πακέτα μας ! μας !

Πακέτα για απόκτηση PhD


Βασικό

 • Πρώτη Συνάντηση και Αξιολόγηση Προφίλ
 • Επιλογή Πανεπιστημίου και Προγράμματος
 • Υποστήριξη στην Συμπλήρωση μιας Αίτησης
 • Συγγραφή Βιογραφικού
 • Συζήτηση και Ανάπτυξη Statement of Purpose
 • Διόρθωση Statement of Purpose
 • Συστατικές Επιστολές
 • Προετοιμασία για τη Συνέντευξη
 • Λίστα Αναμονής (αν κριθεί απαραίτητο)

Ειδικό

 • Πρώτη Συνάντηση και Αξιολόγηση Προφίλ
 • Επιλογή Πανεπιστημίου και Προγράμματος
 • Υποστήριξη στην Συμπλήρωση μιας Αίτησης
 • Συγγραφή Βιογραφικού
 • Συζήτηση και Ανάπτυξη Statement of Purpose
 • Διόρθωση Statement of Purpose
 • Προσαρμογή Statement of Purpose για τις δύο πρόσθετες αιτήσεις
 • Συστατικές Επιστολές
 • Προετοιμασία για τη Συνέντευξη
 • Λίστα Αναμονής (αν κριθεί απαραίτητο)
 • Διαμονή και Χρηματοδότηση

Διαμάντι

 • Προσωπική Συνάντηση για μία Ολόκληρη Μέρα, κατά την Διάρκεια της Οποίας Ολοκληρώνονται τα Βήματα 1-4
 • Πρώτη Συνάντηση και Αξιολόγηση Προφίλ
 • Επιλογή Πανεπιστημίου και Προγράμματος
 • Υποστήριξη στην Συμπλήρωση μιας Αίτησης
 • Συγγραφή Βιογραφικού
 • Συζήτηση και Ανάπτυξη Statement of Purpose
 • Διόρθωση Statement of Purpose
 • Προσαρμογή Statement of Purpose για τις δύο πρόσθετες αιτήσεις
 • Συστατικές Επιστολές
 • Προετοιμασία για τη Συνέντευξη
 • Λίστα Αναμονής (αν κριθεί απαραίτητο)
 • Διαμονή και Χρηματοδότηση

Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

 • Ευέλικτος Τρόπος Προσαρμογής των Υπηρεσιών μας ανάλογα με τις Δικές σου Ανάγκες.