Μαρία Καλογερά , Βιογραφικό - Ποιοι Είμαστε


Η κυρία Μαρία Καλογερά είναι ο ιδρυτής της εταιρίας MK Career Choices, μια εταιρεία που βοηθά τους πελάτες της να προσδιορίσουν τους εκπαιδευτικούς και μορφωτικούς τους στόχους, την καριέρα που θέλουν να ακολουθήσουν και στην συνέχεια να αναπτύξουν ένα σχέδιο για την επίτευξή των στόχων αυτών. Σε κάθε πελάτη παρέχεται καθοδήγηση σε ατομική και προσωπική βάση: στους υποψήφιους φοιτητές ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοχή τους σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και στους επαγγελματίες για να μπορέσουν να βρουν την δουλειά των ονείρων τους. Η κυρία Καλογερά συνεργάζεται με μια ομάδα που αποτελείται από συγγραφείς και συντάκτες για να βοηθήσει τους πελάτες της να υποβάλουν εξαιρετικές αιτήσεις για σπουδές σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού είτε αιτήσεις για την επαγγελματική τους εξέλιξη που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν από την μάζα των υποψηφίων.

Μέσα στα τελευταία τρία χρόνια , η Μαρία έχει βοηθήσει υποψηφίους φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε κορυφαία πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ και να παρακολουθήσουν εκεί προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, ΜΒΑ και διδακτορικά προγράμματα. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από τα πανεπιστήμια στα οποία σπουδάζουν πελάτες της αυτήν τη στιγμή: London Business School, INSEAD, Columbia University, London School of Economics, George Washington University, City Business School, Penn State, Cambridge University, University of Rochester, Edinburgh University, Imperial College London και Warwick.

Μέσα σε ένα με έξι μήνες από την ένταξη τους στο ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής καριέρας, οι πελάτες μας κατάφεραν να εξασφαλίσουν επιτυχώς μία μεταπτυχιακή ή επαγγελματική θέση στην Ελλάδα ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πριν από την είσοδό της στον τομέα της συμβουλευτικής σε θέματα καριέρας και εκπαίδευσης, η Μαρία κατείχε θέσεις ανωτέρου επιπέδου σε τμήματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resources Management) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν υπεύθυνη για όλους τους τομείς της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης (υποψήφιων και νέων πτυχιούχων) και της εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού για τις δυο πλευρές του Ατλαντικού (ΗΠΑ και Ευρώπη).

Η γνώση και κατανόηση τόσο των τυπικών διαδρομών που ακολουθούνται σε πολυεθνικούς οργανισμούς για την επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων, όσο και του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες προσλαμβάνουν, εκπαιδεύουν και εξελίσσουν νέους υπαλλήλους και συνεργάτες, ήταν πάντα ένα διακριτικό πλεονέκτημα στην καριέρα της και στο επάγγελμά της ως σύμβουλος εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης. Επιπλέον, εργάστηκε στενά με διάφορα πανεπιστήμια για την πρόσληψη νέων πτυχιούχων αποκτώντας έτσι πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις που έχουν οι εταιρείες και το τι περιμένουν από έναν υποψήφιο. Είναι, επίσης, μια έμπειρη και εξειδικευμένη επαγγελματίας συμβουλευτικής σε θέματα καριέρας.

Η Μαρία έχει δουλέψει στο παρελθόν σε γνωστές πολυεθνικές εταιρείες όπως η AstraZeneca, η LVMH, η NHS, το Πανεπιστήμιο του Cambridge, και το Cambridge University Press. Έχει επίσης εκπαιδεύσει και διευθύνει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων, όπως δικηγόρους, οικονομολόγους και οικονομικούς λειτουργούς, επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων (PR), προώθησης προϊόντων (Marketing) και πωλήσεων (Sales), υπαλλήλους πληροφορικής (IT staff), γιατρούς, δασκάλους, επιστήμονες , και προσωπικό σε επιχειρήσεις (Business staff), από το επίπεδο της αποφοίτησης μέχρι και το επίπεδο Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO).

Η Μαρία εργάζεται επίσης ως εκπαιδευτής και σύμβουλος στην On Track International και έτσι ενημερώνεται συνεχώς για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης, πρόσληψης, εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων. Εργάζεται επίσης ως συνεργάτιδα στην εταιρία Career Associates SA, ένα αναγνωρισμένο κέντρο που παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και εξέλιξης, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην Ελλάδα. Η Μαρία εργάζεται εκεί ως σύμβουλος εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού ενώ παρέχει επίσης υπηρεσίες και βοηθάει πελάτες στην αναζήτηση εργασίας διεθνώς.

Επαγγελματικά προσόντα και τίτλοι:

Μεταπτυχιακό (Msc) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το London School of Economics
Πιστοποιητικό CCS στις Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής Καριέρας
Μέλος του Chartered Institute of Personnel and Development
Μέλος του Συνδέσμου Συμβουλευτικής
Πιστοποιημένη Επαγγελματίας στη Συγγραφή Βιογραφικού. (Certified Professional Resume Writer, CPRW)
Χρήστης τεστ BPS: επαγγελματικό, προσόντα και ικανότητες

Βιογραφικό